Disclaimer & AVG

De informatie op de website van www.admincompany.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op www.admincompany.nl.

OIB AdminCompany B.V. gevestigd aan de Brabantsestraat 19, 3812 PJ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld door Manager Onderwijsbedrijf Jeroen Andreasen 07-02-2019.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OIB AdminCompany B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

OIB AdminCompany B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken OIB AdminCompany B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– OIB AdminCompany B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

OIB AdminCompany B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OIB AdminCompany B.V.) tussen zit. OIB AdminCompany B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: DizzyData, ExactOnline, MS Office, Intranet. Deze programma’s maken soms gebruik van automatisering waar enkel tijdens de kwartaalijkse, en/of de jaarlijkse controle menselijke controle wordt toegepast.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OIB AdminCompany B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende belastingplichtige persoonsgegevens: met een bewaar termijn van 7 jaar.

Zaken die na de bewaarplicht van 7 jaar nog niet zijn opgehaald door de klant, die scannen wij in en documenteren wij nog 5 jaar elektronisch. Na deze datum wordt het vernietigd.

Fysieke stukken vernietigen wij met behulp van een professionele externe partij welke archiefvernietiging aanbiedt als dienst. Elektronisch stukken worden simpelweg verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

OIB AdminCompany B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OIB AdminCompany B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inzage en verwerking van persoonsgegevens door studenten

OIB AdminCompany B.V. is een leerbedrijf. Dit betekent dat studenten onder begeleiding inzage krijgen, alsmede het verwerken van vertrouwelijke gegevens. Studenten tekenen voor aanvang van het schooljaar een verklaring waarin zij aangeven strikt professioneel zullen omgaan met deze gegevens. De privacygevielige gegevens verlaten nooit het kantoorpand van de AdminCompany.

OIB AdminCompany B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OIB AdminCompany B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdwfiscaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OIB AdminCompany B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OIB AdminCompany B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computersystemen zijn beveiligd met de laatste technieken, fysieke stukken worden achter slot en grendel bewaard.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@admincompany.nl

Contactgegevens:

OIB AdminCompany B.V.
Brabantsestraat 19
3812 PJ Amersfoort
033 2016 016

Jeroen Andreasen is Manager Onderwijsbedrijf, hij is te bereiken via 033 2016 016.

Wilma Antonisse- Dobbel is de Functionaris Gegevensbescherming van o.a. OIB AdminCompany B.V. zij is te bereiken via mail.

 

 

Uw financiële administratie op orde, een goed gevoel. De AdminCompany kan u hierbij van dienst zijn. Of het nu gaat om uw boekhouding, advies of begrotingen.

Uw belastingaangifte een vervelende klus? Niet als u uw belastingaangifte(n) onderbrengt bij de AdminCompany.

Uw salarisadministratie op orde, een goed gevoel. De AdminCompany kan u hierbij van dienst zijn.

Inzicht en overzicht over uw financiën door middel van periodieke rapportages? Dan bent u bij de AdminCompany aan het juiste adres.